MARKER HAVENFEESTEN in de PERS

Dansgroep 'Zuiderzee' tijdens 30-jarig Dijkjubileum
Bron : Gescande foto van zaterdag 30 juni 1990