MARKER HAVENFEESTEN in de PERS

Natuurgeweld heeft positieve uitwerking op festiviteiten
Marken massaal op de been voor dijkjubileum
 
 
Bron : NNC, maandag 2 juli 1990