naar Marker Nieuws indexpagina
Het begin van de nieuwe boerderij
 

Op donderdag 19 maart 2009 om 10.00 uur ondertekenden loco-burgemeester F. Bouwman van de gemeente Waterland en de heren S. Hoogendoorn (voorzitter), D. Wijnker (penningmeester) en J. Oskam (secretaris) namens de Stichting Veehouder op Marken een pachtovereenkomst. De ondertekening van deze overeenkomst betekent een flinke stap vooruit in de realisatie van het project Veehouder op Marken.

In het contract staat vastgelegd dat de gemeente bijna 33 ha grasland aan de stichting verpacht. De nieuwe agrariŽr op Marken, de heer W. Terlouw, pacht dit terrein vervolgens weer van de Stichting. Ook zijn in de overeenkomst afspraken gemaakt over de bouw van een nieuwe stal aan het Oosterpad. Onderstaand het begin van de bouwwerkzaamheden voor een ligboxenstal met werktuigenberging. Voor het bouwen van de stal is onder meer subsidie ontvangen uit het de Plattelands Ontwikkelingsgelden van de Provincie Noord-Holland. Op korte termijn wordt overigens duidelijk wanneer de heer Terlouw (met veestapel) naar het voormalige eiland komt.

 
De bouwweg naast het Oosterpad ("Boerenpadje") De bouwweg naast het Oosterpad ("Boerenpadje")
Het begin van de boerderij (ter hoogte van het sportcomplex) Het begin van de boerderij. Op de achtergrond (links) de "oude" boerderij van de fam. Schouten en rechts Rozewerf.
Het begin van de boerderij. Op de achtergrond Het Paard van Marken. Het begin van de boerderij. Op de achtergrond Grote Werf.
 

Bron: PepProductions, zondag 7 juni 2009

 
 naar Marker Nieuws indexpagina