naar Marker Nieuws indexpagina
Vrijwilligers in Waterland voortaan goed verzekerd
 

Jaarlijks verrichten vele vrijwilligers in de gemeente Waterland waardevol werk door zich actief in te zetten voor de sport, de zorg, het onderwijs en ander welzijnswerk. Niet al deze vrijwilligers zijn goed verzekerd. Om hierin te voorzien, heeft de gemeente Waterland met ingang van 1 juni 2009 twee verzekeringspakketten afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk dekken. De gemeente beoogt hiermee het maatschappelijk belang van het vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren.

Voor wie is de vrijwilligersverzekering bedoeld?

De vrijwilligersverzekering is er voor iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente of voor een organisatie in de gemeente. Een vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Mantelzorgers zijn meeverzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers.

Verzekeringspakketten

De vrijwilligersverzekering bestaat uit een Basispolis en een Pluspolis. De basispolis verzorgt de basisdekking waarmee vrijwilligers verzekerd zijn van een dekking tegen schade bij ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen. De Pluspolis omvat een rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers, een aansprakelijkheidsverzekering en een verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen. Het volledige verzekeringsoverzicht alsmede een lijst met veel gestelde vragen kunt u hieronder downloaden.

Schade... en dan?

Wanneer u als vrijwilliger of organisatie een claim wilt indienen kunt u een schadeformulier afhalen op het gemeentehuis in Monnickendam of het formulier hieronder downloaden. Nadat u het formulier volledig heeft ingevuld, stuurt u dit op naar de gemeente. De gemeente stuurt het schadeformulier door naar verzekeraar Centraal Beheer Achmea. De medewerker van de gemeente kan, voordat het formulier wordt doorgestuurd, bij de betreffende organisatie informatie inwinnen over het ingevulde formulier. De organisatie waarvoor de vrijwilliger werk verricht, moet verklaren dat de schade is ontstaan tijdens vrijwilligerswerk. De schade wordt vervolgens rechtstreeks door Centraal Beheer Achmea met de benadeelde afgewikkeld. De gemeente wordt ingelicht over de afhandeling van de schadeclaim. In geval van vragen kan u rechtstreeks contact opnemen met Centraal Beheer Achmea, mevrouw Caroline Koekenbier tel: 055-579 8359.

Secundaire dekking

Voor de vrijwilligersverzekering geldt dat bestaande verzekeringen in de dekking voor gaan op de dekking van deze verzekering. Dit betekent dat de schadebehandelaar van Centraal Beheer uitzoekt of er eventueel op de eigen verzekering van de vrijwilliger een schadevergoeding te verkrijgen is. Als dat zo is, zendt Centraal Beheer Achmea de claim door naar de andere verzekeraar om af te handelen. De vrijwilliger/organisatie wordt hierover geļnformeerd. Mocht de claim niet te verhalen zijn bij de andere verzekeraar, dan neemt Centraal Beheer Achmea de claim in behandeling.

Voor organisaties die met vrijwilligers werken is het verstandig om hun lopende verzekeringen goed te vergelijken met die van de gemeente. Het is niet verstandig om de verzekeringen op te zeggen. Voor de vrijwilligersverzekering geldt dat deze aanvullend is op uw eigen verzekeringen.

 
 
dekkingsoverzicht_vrijwilligerspolis.pdf
faq_vrijwilligerspolis.pdf
aangifteformulier_vrijwilligerspolis_schade.pdf
 
 

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 4 juni 2009

 
 naar Marker Nieuws indexpagina