naar Marker Nieuws indexpagina
EfficiŽnt beheer graslanden op Marken snel dichterbij
 
Op donderdag 19 maart om 10.00 uur ondertekenen loco-burgemeester F. Bouwman van de gemeente Waterland en de heren S. Hoogendoorn (voorzitter), D. Wijnker (penningmeester) en J. Oskam (secretaris) namens de Stichting Veehouder op Marken een pachtovereenkomst. De ondertekening van deze overeenkomst betekent een flinke stap vooruit in de realisatie van het project Veehouder op Marken.
In het te ondertekenen contract wordt vastgelegd dat de gemeente bijna 33 ha grasland aan de stichting verpacht. De nieuwe agrariŽr op Marken, de heer W. Terlouw, pacht dit terrein vervolgens weer van de Stichting. Ook zijn in de overeenkomst afspraken gemaakt over de bouw van een nieuwe stal aan het Oosterpad. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden voor een ligboxenstal met werktuigenberging na de zomer. Voor het bouwen van de stal is onder meer subsidie ontvangen uit het de Plattelands Ontwikkelingsgelden van de Provincie Noord-Holland. Op korte termijn wordt overigens duidelijk wanneer de heer Terlouw (met veestapel) naar het voormalige eiland komt.

Al sinds 2006 zet de stichting zich in om een nieuwe agrariŽr voor Marken aan te trekken. Dat is nodig om te zorgen dat de graslanden van het beschermd dorpsgezicht Marken op een efficiŽnte wijze worden beheerd. De doelstellingen van de stichting zijn:

- het agrarisch- en natuurbeheer te bevorderen

- het beheer van het landschap actief te stimuleren.

Verder maakt de Stichting voor het beheer van het grasland een 'graslandgebruiksplan'. In dit plan wordt onder meer het weidevogelbeheer op de graslanden van het nieuwe bedrijf uitgewerkt. De grote weidevogelpopulatie op Marken is ook ťťn van de drijfveren van het project Veehouder op Marken.

 
 

Bron: Witte Weekblad (internet), woensdag 18 maart 2009

 
 naar Marker Nieuws indexpagina