naar Marker Nieuws indexpagina
Slecht wegdek ook op Marken
  In het gehele land zijn er vele stukken wegdek heel slecht, ontstaan door de vorst. Zo ook op Marken. Vooral tussen de Deen supermarkt en de bushalte Kerkbuurt. De weg is eigendom van Rijkswaterstaat en die dient dus ook de reparatie aan dit wegdek te verrichten. De Gemeente Waterland staat hier helemaal buiten. Het matigen van de snelheid is hier dan ook zeer gewenst, om de banden van je auto, motor of fiets te sparen.  
  Het stuk weg wat heel slecht is  
     
 

Schade door slecht wegdek?

 
 
Door de vorst tijdens de afgelopen weken liep het Nederlandse wegdek op verschillende plaatsen schade op. Die vorstschade leverde soms hinder en schade aan de auto op voor de weggebruiker. In sommige gevallen kan Rijkswaterstaat aansprakelijk zijn voor die schade. 

Rijkswaterstaat begrijpt dat het vervelend is dat er hinder en schade kan ontstaan naar aanleiding van de vorstschade. 

Als beheerder van het hoofdwegennet houdt Rijkswaterstaat frequent en systematisch de toestand van het wegdek in de gaten en legt daarover waarnemingen vast. Beschadigingen van het wegdek worden zo spoedig mogelijk gerepareerd als weersomstandigheden, verkeersveiligheid en doorstroming dit toelaten. Ook worden de weggebruikers binnen 24 uur over beschadigingen ge´nformeerd (via borden, tekstkarren, teksten op portalen). 

Wanneer Rijkswaterstaat de toestand van het wegdek niet op deze wijze in de gaten houdt en niet zo snel mogelijk reparaties laat uitvoeren, kan het zijn dat Rijkswaterstaat aansprakelijk is voor de schade (zoals lakschade) geleden door automobilisten. Of dat ook inderdaad zo is, is afhankelijk van de concrete omstandigheden. EÚn en ander wordt in de rechtspraak keer op keer bevestigd. 

Automobilisten die schade hebben door bijvoorbeeld de losse steentjes, kunnen contact opnemen met het landelijk informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002.

 
  Link om uw schade te melden  
  Bron : Rijkswaterstaat, 12 januari 2009  
     
 

Bron: PepProductions, zondag 15 februari 2009

 
 naar Marker Nieuws indexpagina