naar Marker Nieuws indexpagina
Groen licht woningbouw Waterland
     
DEN HAAG -  In Waterland, het landelijke gebied tussen Amsterdam en Purmerend, kunnen op termijn woningen bijgebouwd worden. Een akkoord tussen minister Jacqueline Cramer (Milieu en Ruimte) en gedeputeerde Ton Hooijmaijers van de provincie Noord-Holland maakt de weg daarvoor vrij, zo maakten zij woensdag bekend.
Er kunnen 35 terpwoningen op Marken komen, plus nog eens in totaal honderd woningen op kleinschalige locaties in het gebied. Daarnaast komen aan de rand van Waterland 740 woningen op de locatie Lange Weeren, aansluitend op kernen Edam-Volendam.

De woningbouwplannen van de regio mikken op de bouw van 1700 woningen vlak boven Amsterdam. Vooralsnog wordt de helft gerealiseerd in het kader van een zogenoemde pilot Waterlands Wonen. Bestuurders, bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zoals de Milieufederatie Noord-Holland buigen zich daarbij gezamenlijk over de verdere ontwikkeling van de plannen.

Als onderdeel van die plannen stelt de provincie een planologisch regime vast om het gebied van verdere verstedelijking te vrijwaren.

Afhankelijk van de uitkomst van de pilot kan de bouw van de resterende woningen doorgaan, aldus een woordvoerder van minister Cramer. „De woningnood is groot. De regio staat te springen om dit soort plannen.” Hooijmaijers is optimistisch. Hij is ervan 'overtuigd' dat de pilot succesvol zal verlopen, waardoor een belangrijk deel van de totale woningbouwplannen in de regio kan worden uitgevoerd.

Samen met minister Cramer benadrukt de provinciebestuurder daarnaast dat het gebied, waar veel Amsterdammers ook een luchtje scheppen, nu verder ontwikkeld kan worden als grootschalig, groen gebied met veel mogelijkheden voor ontspanning en recreatie. De bouw van de 740 woningen voor Edam en Volendam levert bijvoorbeeld 10 miljoen euro op voor verbetering van groene en recreatieve voorzieningen in het gebied.

Bron: Telegraaf (internet), woensdag 7 januari 2009

 naar Marker Nieuws indexpagina