MARKEN in het NIEUWS
    
Brom neemt volleybalveld Marken in gebruik
 

Wethouder Brom van gemeente Waterland neemt 25 november in het bijzijn van de leerlingen van groep 8 en oud groep 8 van basisschool De Rietlanden op Marken het nieuwe volleybalveld gebruik. Basisschool De Rietlanden heeft in 2008 de derde kindergemeenteraad gewonnen. Hierdoor kon het ingediende plan van leerlingen van De Rietlanden worden gerealiseerd.

Het plan was om op het basketbalveld op Marken een verplaatsbaar volleybalnet te plaatsen. Als motivatie voor dit plan hebben de leerlingen aangegeven “dat het goed is dat kinderen bewegen en dat er ook volleybal gespeeld kan worden op dit veld”.

In overleg met de school en de winnaars is het plan in de uitwerking iets aangepast. Er is nu een vast volleybalveld achter het basketbalveld gerealiseerd.

 

Bron: Webregio.nl,  woensdag 12 november 2008 (foto's: PepProductions)