MARKEN in het NIEUWS
    
Condoleanceregister André Montauban
   
 

Met ontsteltenis namen wij kennis van het bericht dat de de heer A.L. (André) Montauban plotseling is overleden als gevolg van een tragisch ongeval, waarbij hij met zijn auto langs de Waterlandse Zeedijk tussen Marken en Uitdam te water is geraakt.
André was gisteravond onderweg naar een vergadering in het gemeentehuis te Monnickendam, maar is daar niet aangekomen.
André zette zich meer dan 10 jaar voor zijn fractie met volle energie in voor de belangen van onze gemeente en haar inwoners. Hij toonde veel interesse voor de ontwikkelingen die zich op gemeentelijk vlak voordeden en had specifieke interesse voor financiën, welzijn en personele aangelegenheden.
Voor zijn inzet voor de gemeente Waterland zijn wij hem veel dank verschuldigd.
In het bijzonder gaan onze gedachten uit naar zijn vrouw, kinderen en andere familieleden, die wij met dit overlijden oprecht condoleren.
Ook willen wij gevoelens van medeleven laten blijken in de richting van de fractie GroenLinks, die na het overlijden van de heer Dr. A. (Albert) Botterman, opnieuw een zeer betrokken fractielid moet missen.

Burgemeester en Wethouders van Waterland

 
Link naar het condoleanceregister

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 22 oktober 2008