MARKEN in het NIEUWS
    
  200e editie 'de Reddingboot'  
   
 
Ook de bemanning van Station Marken heeft deelgenomen aan de publiciteitsactie i.v.m. de 200e Reddingboot (kwartaalblad donateurs KNRM).
Vier bemanningsleden van het station zijn, geheel in overlevingspak, het dorp ingegaan en hebben verschillende trouwe donateurs de 200e editie van de Reddingboot persoonlijk overhandigd.
Gezien de enthousiaste reacties van de betrokken donateurs en de overige markers kunnen we terugkijken op een geslaagde actie.
Op deze wijze is ook op Marken op een unieke manier aandacht gegeven aan de 200e editie van de Reddingboot.
Hieronder volgen foto's van enkele trouwe donateurs.
 

Bron: KNRM, donderdag 26 juni 2008