MARKEN in het NIEUWS
    
Lintjesregen gaat verder op Marken!
   
v.l.n.r.: Sijmon Zondervan, Cees Teerhuis, Willem Jan van Dijk, Jacob Klaver, Alex Broek en Dirk Visser
Op het (voormalig) eiland Marken ging de lintjesregen van afgelopen vrijdag nog verder na afsluiting van Nationale Reddingbootdag. Zes vrijwilligers van het reddingstation Marken werden door burgemeester Jongmans van de Gemeente Waterland, waarvan Marken een kern is, gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De volgende mensen werd de medaille opgespeld:
  • Alex Broek, Opstapper
  • Willem Jan van Dijk, Opstapper
  • Jacob Klaver, Helper aan de wal
  • Cees Teerhuis, Opstapper
  • Dirk Visser, Helper aan de wal
  • Sijmon Zondervan, Schipper

Met deze lintjesregen komt het aantal gedecoreerden binnen de Redding Maatschappij op 29 Leden in de Orde van Oranje-Nassau en 3 Ridders in de Orde van Oranje-Nassau.

Bron: KNRM, zaterdag 26 april 2008

Zaterdag 26 april jongstleden hebben op de KNRM-post op Marken zes personen een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Deze zijn uitgereikt door burgemeester mr. E.F. Jongmans. De gedecoreerden zijn vanaf 1987, dus meer dan 20 jaar, in dienst bij het reddingsstation Marken van de KNRM. Zij hebben het station vanaf niets opgebouwd. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zij zijn (mede) verantwoordelijk geweest voor de veiligheid van het deel van het Markermeer, dat behoorde tot de gemeente Marken, thans na de herindeling tot de gemeente Waterland, maar waren ook regelmatig actief in de wateren elders op het Marker- en IJsselmeer.
Het karakter van de bemanningen van de reddingsstations wordt gekenmerkt door een grote saamhorigheid. Er is sprake van een professionele en gemotiveerde opstelling tegenover opvarenden van schepen in nood. Voor de te verrichten diensten, die zich - behalve tot acties - ook uitstrekken tot het onderhoud van materieel, wordt slechts een symbolische vergoeding gegeven.

De heer A.R. Broek
Zijn functie is opstapper van de redding. Betrokkene is zich altijd bewust geweest van het principe dat je geen goede reddingen kunt uitvoeren zonder een goede geoefendheid. Zijn achtergrond als politieman werkt mee aan het respect dat zijn mede-opvarenden voor hem hebben. Gespecialiseerd in hulpverlening en mede door zijn jarenlange lidmaatschap van de Castricumse reddingbrigade, levert hij een uiterst positieve bijdrage aan de stabiliteit van de uitvoering van het reddingswerk.

De heer W.J. van Dijk
Tot 1989 vervulde hij de functie van opstapper en daarna tot 1994 plaatsvervangend schipper. Tot op heden is hij wederom opstapper. Hij is altijd bereid tot extra inspanningen. Voorts dwingt hij met zijn kennis van boten en het vaargebied van de reddingsboot respect af. Zijn gelijkmatigheid maar ook zijn enthousiasme zorgen voor een goede sfeer op het station Marken.

De heer J. Klaver
In de periode 1987-1996 was hij plaatsvervangend schipper van de reddingsboot. Aansluitend was hij schipper en sinds 2005 is hij, na vanwege leeftijdsredenen te zijn afgetreden als varend lid van de bemanning, betrokken bij de uitvoering van opleidings- en oefentaken. Hij stak niet alleen daadwerkelijk zijn handen uit de mouwen, maar was ook betrokken bij de PR en fondsenwerving. Met veel enthousiasme en kennis van zaken organiseert hij oefeningen met een behoorlijke complexiteit.

De heer C. Teerhuis
Zijn functie is opstapper van de reddingsboot. Vanuit zijn varende achtergrond was hij één van de mensen waar op werd gesteund in de opbouwfase van het station. Hij is een rustige en loyale medewerker, die met respect door zijn collega’s tegemoet wordt getreden. Hij paart een grote maritieme kennis aan een natuurlijk overwicht en er kan altijd een beroep op hem worden gedaan, ook al is het meer dan redden, oefenen en onderhouden. Voorts is het onderhoud voor hem een waarborg voor het goed functioneren van het reddingsmaterieel in extreme omstandigheden.

De heer D. Visser
Hij was in de periode 1987-2007 schipper en plaatsvervangend schipper. Sinds 2007 is hij om leeftijdsredenen helper op de wal. Zijn optimistische inslag, zijn enthousiaste houding en zijn werklust staan borg voor een uitstekend functioneren binnen het station. Als schipper wist hij zijn bemanning uitstekend te motiveren en heeft hij een ieder altijd veilig thuisgebracht. Zijn kennis van het werkterrein en zijn vermogen snel te beslissen en actie te ondernemen zijn zeer waardevol gebleken in de reddingswereld rondom Marken. Door zijn grote beschikbaarheid, hij is werkzaam bij de gemeente Waterland, heeft hij vele reddingsacties meegemaakt.

De heer S. Zondervan
Hij is van het begin af aan schipper van de reddingboot. Naast zijn beroepswerkzaamheden bij de brandweer Amsterdam, is hij ook vrijwillig brandweerman op Marken. Hij heeft een grote invloed op het reddingstation in zowel operationeel, personeel als sociaal inzicht. Hij onderhoudt als eerste schipper het contact met de operationeel verantwoordelijke Plaatselijke Commissie over de operationele opzet en gereedheid van het station. Hij weet de belangen van uitvoering en toezicht goed te scheiden en wordt door zijn bemanningsleden gezien als een uitstekende belangenbehartiger. Hij is een zeer doortastende, collegiale en verantwoordelijke schipper met een grote kennis van het vaargebied en van de organisatie.

Bron: Gemeente Waterland, zaterdag 26 april 2008