MARKEN in het NIEUWS
    
Goudriaankanaal terug op Marken
Vele mensen die naar & van Marken over de Kruisbaakweg zijn gereden, hebben onderstaande reeds gezien. Maar wat zijn die werklui nu eigenlijk aan het doen en wie betaald dat "geintje". Dat waren vragen, die vele mensen hebben gesteld. Daarom heeft de redactie vandaag een fotobezoekje gebracht aan de werkzaamheden en wat informatie ingewonnen bij Hein Zeeman van de Stichting Eilandraad Marken.  Wat die werkzaamheden inhouden is, dat het Goudriaankanaal voor een deel wordt hersteld en de kosten van deze operatie worden betaald door het Hoogheemraadschap. Het haalbaarheidsonderzoek is betaald door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.

Stichting Eilandraad Marken heeft in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij het plan opgevat om het Goudriaankanaal – het deel dat over Marken loopt – te reconstrueren en daarmee meer zichtbaar te maken. In het planproject Goudriaankanaal Marken uit 2006 is door de Eilandraad Marken informatie verzameld omtrent het kanaal, waaronder ook een beperkt historisch relaas over de totstandkoming van de plannen voor het kanaal, de aanvang van de werkzaamheden en het staken van de werkzaamheden.

In opdracht van de Eilandraad en de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij is in 2007 de definitieve rapportage Haalbaarheidsonderzoek herstel Goudriaankanaal verschenen van ARCADIS 
Het Goudriaankanaal is een nooit afgemaakt kanaal door Waterland, tussen IJdoorn (Durgerdam) en Marken. Het had een strategische verbinding moeten vormen tussen Amsterdam en de Zuiderzee. De werkzaamheden vingen aan in 1826 en werden in 1828 gestaakt. Op hedendaagse luchtfoto's is het kanaaltracé nog duidelijk zichtbaar.
                   
Goudriaans tekeningen voorzagen in een 150 m breed kanaal door Waterland van Durgerdam via de af te dammen Gouwzee naar de oostkant van Marken. Het kanaal zou het eiland Marken in tweeën delen. (zie de lijnen op de illustratie)
Alles over het Goudriaankanaal (Wikipedia) Alles over het Goudriaankanaal (Eilandraad)

Bron: PepProductions / Hein Zeeman, zaterdag 5 april 2008