MARKEN in het NIEUWS
    
 Stichting Marken 50 jaar dijk opgericht
Het bestuur van Stichting Marken 50 jaar dijk, met notaris Jos Hofstee.
V.l.n.r.: Aris Uithuisje (penningmeester), Agnes Boes (voorzitter), Geertje Appel (bestuurslid), notaris Hofstee en Karin Teerhuis (secretaris)
Oprichtingsakte in PDF
Notaris Hofstee leest de statuten voor van de Stichting Notaris Hofstee leest verder.....
Agnes Boes ondertekent de akte Aris Uithuisje ondertekent de akte
Karin Teerhuis ondertekent de akte Notaris Hofstra ondertekent om 17.17 uur de akte als laatste
Agnes in gesprek met Elly Molenaar (Noordhollands Dagblad) Een lekker gebakje mocht niet ontbreken

Bron: PepProductions, woensdag 17 januari 2007