MARKEN in het NIEUWS
    
Bron : Ons Streekblad, donderdag 15 juni 2006
  
Bron : Ons Streekblad, donderdag 15 juni 2006
  

Eiland zoekt boer

Marken - Binnenkort stopt de laatste melkveehouder op Marken ermee. Daardoor dreigt het open weidelandschap op het eiland drastisch van karakter te veranderen. Bovendien maakt de groeiende verruiging het gebied minder aantrekkelijk voor weidevogels. Daarom is het voormalig eiland Marken op zoek naar een agrarisch ondernemer.

De ‘nieuwe boer’ kan starten met een melkveebedrijf met 50 ha land, 60 koeien en 480.000 liter melk. In de toekomst kan het bedrijf doorgroeien naar 75 ha met 90 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Het melkquotum stijgt mee naar 720.000 kg.
Een beheerstichting gaat 75 % van de investeringskosten subsidiëren. De erfpachtcanon voor de ondernemer wordt berekend over de resterende 25%. Vanuit de stichting worden stal, machineberging en voederopslag gerealiseerd (over de inrichting is overleg mogelijk). De constructie met de beheerstichting maakt de hele onderneming bedrijfseconomisch aantrekkelijk, omdat de nieuwe veehouder zelf een relatief kleine investering hoeft te doen.

De nieuwe boer zorgt zelf voor vee, melkquotum, machines, kortom: alles wat bedrijfsmatig niet nagelvast zit, plus de financiering en bouw van zijn woning. De (nu of binnen afzienbare tijd) beschikbare grond bevindt zich grotendeels aan de oostkant van het eiland, tot aan de vuurtoren. Woning en bedrijfsgebouwen staan praktisch in het hart van het eiland en ten zuiden van de sportvelden.

 

Bron : http://www.blikopnieuws.nl, vrijdag 16 juni 2006