MARKEN in het NIEUWS
    
KENNISMAKEN MET SPORT & SPEL
  
Donderdag 18 mei van 9.00 tot 14.00 uur kennismaken met sport en spel voor de basisschooljeugd (groepen 1 tot en met 6) van De Rietlanden
Voor informatie: Basisschool de Rietlanden mevrouw M. Beers en/of sportloket Waterland 06-51297935.
Foto's van Raymond Roos
  
Met vriendelijke dank aan:
Bron : PepProductions, donderdag 18 mei 2006