MARKEN in het NIEUWS
    
Lintjesregen 2006

 

Op vrijdag 28 april 2006 zijn in de Gemeente Waterland 10 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Burgemeester Mr. E.F. Jongmans verzorgde de uitreikingen in de raadszaal van het gemeentehuis.
  
De volgende Markers hebben dit jaar een koninklijke onderscheiding ontvangen:
  
Dirk Schipper  &  Klaas Boes
De heer D. (Dirk) Schipper (op de foto 5e van rechts):
  • De heer Schipper is reeds 35 jaar lid van het Christelijke Gemengd Koor Marcantat Marken (55 leden) en was vanaf 1978 tot september 2005: bestuurslid van het koor. Hij verzorgde tevens de facilitaire zaken bij repetities en optredens en beheerde sinds 1990 als muziekarchivaris van de vereniging de muziekkast van het koor. Zijn slechtziendheid noopte hem ertoe met deze werkzaamheden te stoppen
  • Van 1969 - 1973 was de heer Schipper Lid van het College van Diakenen en vanaf 1989 tot enkele maanden geleden was hij Lid van het College van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Marken. Hij was actief betrokken bij de bouw van het jeugdgebouw van de kerk, de renovatie van “De Zonnewijzer” en van het gebouw “Hoogh" op Marken” en het onderhoud van de kerkelijke gebouwen
  • Van 1997 tot voor kort was de heer Schipper Leider van de onderhoudsploeg van de Basisschool “De Rietlanden” op Marken. Daarvóór begeleidde hij kinderen naar sportevenementen en assisteerde hij bij de handvaardigheidlessen
  • Al met al heeft de heer Schipper zich maatschappelijk bijzonder ingezet
  • Benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer K. (Klaas) Boes (op de foto 4e van rechts) :
  • De heer Boes heeft zich vanaf 1987 ingezet voor de hulpverlening aan Oost-Europa, in het bijzonder Roemenië. Deze werkzaamheden verliepen eerst op incidentele basis waarbij betrokkene kleding en andere spullen (gereedschappen, zeep, kaarsen, dekens, enz) actief inzamelde. De spullen sloeg de heer Boes thuis op en later ook in een ruimte van de Patmoskerk op Marken
    • Toen een en ander een structureel karakter begon te krijgen, zijn de activiteiten in 1992 in de Stichting “Marken Helpt Roemenië” ondergebracht. De heer Boes is voorzitter van het bestuur van deze Stichting. Zo is hij onder meer belast met het vervoer van de goederen naar de plaatsen van bestemming in Roemenië en verricht hij ook de daarvoor benodigde logistieke werkzaamheden. Andere zaken die zijn gerealiseerd door de inzet van de heer Boes zijn: de oprichting van een kleine schoenmakerij in Roemenië, een drukkerij voor een school en de plaatsing van sanitaire voorzieningen in een Roemeens dorp. Op deze wijze laat hij de plaatselijke bevolking zien hoe men met beperkte middelen de levensstandaard op een hoger peil kan brengen
  • De heer Boes is dus bijzonder actief voor de samenleving in de ruime zin van het woord
  • Benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  
Bron : www.waterland.nl , vrijdag 28 april 2006