MARKEN in het NIEUWS
    
"ZIN TEGEN ONZIN OVER WINDENERGIE"
 
Gisteravond (woensdag 29 maart 2006) heb ik danig van mij laten horen over het plaatsen van de grotere windmolens in de Nes, tijdens een ledenvergadering van de vereniging windenergie, die trouwens zeer slecht was bezocht.
 
Over het uitzicht of en het gezicht is moeilijk te redetwisten, dat kan voor iedereen verschillend liggen, maar meestal denkbeeldig.
 
Zo ook in de ‘”liefde” krijgen in de ogen van een “man” knappe vrouwen geen verkering, terwijl iets  minder, in onze ogen,  bedeelde vrouwen wel de man van hun dromen vinden.  Dat interesseert mijn.
 Dat verbaast mij iedere dag.
 
Over een windmolen met een mast hoogte van 68 m lig ik niet wakker, want aan de andere kant van het water staan ze ook.
 
De huidige molens leveren stroom voor 450 gezinnen terwijl de nieuwe molens 2.500 gezinnen stroom kunnen leveren.
 
Windenergie is schoon en past in het maatschappelijke streven naar duurzaamheid.
Voor Windenergie is geen brandstof nodig, het vervuilt ons milieu niet en maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen uit politieke instabiele landen.
Wind energie is een bewezen en betrouwbare techniek.
 
GROTER VERMOGEN EN HOGERE OPBRENGST.
 
De bestaande molens zijn afgeschreven en kunnen naar elders verkocht worden omdat revisie te veel geld kost t.o.v. de opbrengst.
Op de opgewekte stroom van de huidige molens wordt geen subsidie ontvangen.
 
Op de stroom levering van de nieuwe wordt weer wel per KWH subsidie ontvangen in het kader dat er geen gevaarlijke uitstoot vrijkomt.
Alle andere opgewekte KWH geven wel die uitstoot in de natuur die we niet willen.
 
DUS ALS WE IETS AAN HET KLIMAAT WILLEN DOEN MOETEN WE SOMS ONZE OGEN EVEN DICHT KNIJPEN EN OVERSTAPPEN OP WINDENERGIE.
 
We hebben allemaal een grote mond over die uitstoot maar gaan steeds meer vliegen en met de auto er op uit.
Ik ook.
 
GELUID:    Waar halen we die onzin vandaan, wie brengt die onzin in de wereld.
Er is mij verzekerd dat die nieuwe molens, er staan al legio in Nederland, niet meer geluid maken als de drie die er nu staan.
Mogelijk is dat je in een straal van 100 m het geruis van bomen hoort als het erg hard waait.
 
Vooral de dorpsraad uit Uidam, de zwarte zwaan heeft veel negatieve geluiden teweeg gebracht.
 
Ik heb laten weten dat er op Marken veel stof is opgewaaid omdat er een familie veel amok heeft gemaakt over het lawaai dat op 2 km nog hoorbaar zou zijn.
 
Maar het is weer net als bij andere problemen, daar waar de bron is, de vereniging, daar waren geen klagers.
 
Op deze avond werden we voorgelicht over wat er werkelijk aan de hand is.
 
Een ander punt was de kabel die te licht zou zijn, en een nieuwe kabel aangelegd zou moeten worden naar Edam.
In middels was daar al weer een alternatief op gevonden door twee dunnere kabels te leggen naar een dichterbij gelegen transformator huis.
 
Aldus een lid van de Windmolenvereniging die denkt dat  alternatieve energie door  wind beter tot zijn recht komt als zonne-energie.
 
Ik heb toegezegd dat ik allen die op mijn weg komen dit verhaal zal laten weten, en zeker de politiek.
Reacties : heinzeeman@zeemanmarken.nl
Bron : Hein Zeeman, vrijdag 31 maart 2006