OPENING ZONNEWIJZER

Bron : Rondschrijven van het Bestuur Stichting Marker Jongeren, september 1972