OPENING ZONNEWIJZER

Bron : Rondschrijven van het Bestuur Stichting Marker Jongeren, augustus 1972